top of page

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem

 

A Splendidea Communications Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 3.) mint a honlap működtetője (a továbbiakban: Adatkezelő) a felhasználók által az allatijomunka.hu honlap használata során közölt személyes adatok és az adatvédelem jelentőségének tudatában az alábbiakban tájékoztatja a felhasználókat adatbiztonsági előírásairól:

 

Adatkezelő

 

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy az Adatkezelő. A felhasználó által megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelővel foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg. A felhasználó által emailben elküldött önéletrajzok kizárólagos adatkezelője az email címzettje. A honlap működtetője nem kezel személyes adatot. 

 

Adatgyűjtés

 

Weboldalunkat személyes adatai megadása nélkül használhatja. Az oldalak egyes részein keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükség lehet arra, hogy személyes adatait (e-mail címét, önéletrajzát) megadja. A honlapunkon keresztül elküldött önéletrajzokat honlapunk nem tárolja.

 

Oldalaink használata során különféle biztonsági okokból a felhasználó gépének bizonyos adatai tárolódhatnak szerverünkön (pl. a felhasználó szolgáltatójának neve, annak az oldalnak az adatai, ahonnan az oldalt elérte, a felhasználó IP címe). Ezek alkalmasak lehetnek a felhasználó beazonosítására is, az Adatkezelő azonban ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokra használja fel. Ezeket az adatokat az Adatkelező nem köti más olyan információhoz, ami alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne.

 

Oldalainkon az adatkezelés jogalapja minden esetben a felhasználó hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1)-(2) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján.

 

 

Adatok felhasználása

 

Az adatokat az Adatkezelő statisztikai, illetve a felhasználó által jóváhagyott egyéb célra, kizárólag jogszabályt nem sértő módon használja fel.

 

Adatok továbbítása

 

Az Adatkezelő kizárólag anonim statisztikai adatokat továbbít harmadik félnek.

 

 

Tájékoztatás, tiltakozás és adatmódosítás

 

A felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, továbbá bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen az Adatkezelőnél, és bármikor kérheti az általa megadott személyes adatok módosítását, helyesbítését az Adatkezelőtől az alábbiakban megjelölt elérhetőségek bármelyikén.

 

Adatok törlése, zárolása

 

A felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A felhasználó az általa megadott személyes adatok törlését, zárolását és az azokhoz való hozzáférés megszüntetését bármikor kérheti az Adatkezelőtől az alábbiakban megjelölt elérhetőségek bármelyikén.

 

Az adatkezelés időtartama

 

A személyes adatokat csak addig tároljuk, amíg az igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve a felhasználó által engedélyezett felhasználás érdekében arra szükség van, ha jogszabály

másképpen nem rendelkezik.

 

Cookie-k használata

 

Egyes oldalak letöltésekor kisméretű adatfájlok, un. cookie-k segítik a későbbi személyre szabott webhasználatot. Ezeket az adatfájlokat az Adatkezelő web szervere küldi a felhasználó gépére a weboldal használata alatt.

 

A legtöbb böngésző alapbeállítása engedélyezi az ilyen adatfájlok fogadását. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A hosszabb ideig tárolásra kerülő cookie-k telepítése előtt figyelmeztetést kap a felhasználó.

 

Biztonság

 

Az Adatkezelő által használt technikai és szervezeti biztonsági előírások védelmet nyújtanak különösen a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése vagy megsemmisítése, valamint véletlen megsemmisülése és sérülése, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válása ellen. A felhasználó által az Adatkezelőnek megadott személyes adatok harmadik fél számára nem hozzáférhetők. A biztonsági eljárásokat az új fejlesztésekkel összhangban folyamatosan frissítjük.

 

Jogorvoslat

 

A felhasználó jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen. A Felhasználó jogosult vizsgálatot kezdeményezni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

 

Elérhetőség

 

Amennyiben az adatbiztonsággal, adatvédelemmel kapcsolatosan bármilyen észrevétele, kérdése, vagy javaslata van, forduljon hozzánk bizalommal alábbi elérhetőségünkön:

 

Szerkesztőségi e-mail: mars@flowpr.hu

 

Székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 3, 4. emelet 1. ajtó

 

Az Adatkezelő fenntartja az adatvédelmi előírások módosításának jogát. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldal használata egyúttal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:42.. § (3) bekezdése szerinti hozzájárulásnak is minősül, azaz személyhez fűződő jogait nem sérti a felhasználó által megadott személyes adatoknak az itt részletezett adatvédelmi szabályok szerinti kezelése a Szolgáltató által. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

. 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; .

 1992. évi LXVI. törvény - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

. 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és

lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

. 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 

 

Budapest, 2021. szeptember 25.

bottom of page